וובינר - צעד ראשון להערכה, מניעה והתגברות על כישלונות ברכישת קריאה וכתיבה בעברית כשפה שניה או שלישית